?
Hulp nodig?
Gaan
Contactez moi
particulieren
19 december 2018

AANBESTEDING : benoeming van de erkende commissaris

De groep Federale Verzekering bestaat uit 3 verzekeringsondernemingen die, in de vorm van een onderlinge verzekeringsvereniging, een coöperatieve vennootschap en een gemeenschappelijke kas, levensverzekeringsactiviteiten (alsook hypothecaire kredieten), niet-levensverzekeringsactviteiten alsook de verzekeringsactiviteit tegen arbeidsongevallen uitoefenen. 

In het kader van de benoemingsprocedure van een erkende commissaris voor de boekjaren 2019 – 2021, heeft het auditcomité van de 3 ondernemingen beslist een openbare aanbesteding uit te schrijven. 

Voor meer inlichtingen kunnen de kandidaten het lastenboek raadplegen. 
 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan