?
Hulp nodig?
Gaan
Coronacrisis

COVID-19 – Onze antwoorden op uw vragen                    

Beste klant,

De door de overheid genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 hebben een belangrijke impact op uw activiteiten. En ze roepen heel wat vragen op, niet enkel over de waarborgen, maar ook over onze bereikbaarheid en onze dienstverlening.

Wij verzekeren u alvast 1 zaak: U kunt op ons rekenen, wij staan aan uw zijde.

Hieronder vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen over uw verzekeringen.

 

Onze dienstverlening

Is mijn kantoorhouder, adviseur of consulent leven bereikbaar? 

 

Onze kantoren zijn geopend, maar onze kantoorhouder kan u vragen om even buiten te blijven wachten als er reeds een andere klant voor u binnen is. We vragen om voorafgaand een afspraak te maken.

Omwille van Covid-19 kan het zijn dat uw kantoor plotseling en onverwachts gesloten is. Alvorens naar het kantoor te gaan, neem zeker eerst even contact op met uw kantoorhouder om te vermijden dat u voor een gesloten deur staat. u kan alle contactgegevens hier vinden

Is het kantoor gesloten, bel dan zeker ons InfoCenter op het gratis nr. 0800 14 200.

Stond u voor een onverwachts gesloten deur, dan bieden wij u onze excuses aan.

Net zoals bij alle handelszaken, is ook het dragen van een mondmasker in onze kantoren verplicht (in de ruimtes toegankelijk voor het publiek). Deze verplichting geldt zowel voor de bezoekers als voor de medewerkers van Federale Verzekering. Een bezoeker zonder mondmasker kan de toegang worden geweigerd. Breng zelf een mondmasker mee indien u naar één van onze kantoren komt.

Ga zeker ook na of het dragen van een mondmasker verplicht is in de straat waar ons kantoor gelegen is, of in de omringende straten. U vindt meer info over het al dan niet verplicht te dragen van een mondmasker op de website van de desbetreffende gemeente.

Ook onze adviseurs en consulenten leven kunnen in uw onderneming langskomen. Contacteer hen gerust om een afspraak te maken.

Klik hier voor de gegevens van onze kantoorhouder en adviseurs.

Uiteraard kunt u ook een mail sturen naar info@federale.be of tussen 9u en 17u bellen naar ons Info Center op het nr. 0800 14 200.

 

Ik ben slachtoffer van een schadegeval. Hoe kan ik dat het best aangeven? 

Om een schadegeval aan te geven vragen wij u, in de mate van het mogelijk, om deze op te sturen via mail samen met de eventuele bijlages. Dit zorgt voor de meest vlotte verwerking van uw schadegeval. 

U kunt onze diensten bereiken via de volgende mailadressen:

Twijfelt u? U kunt ook steeds uw kantoorhouder of adviseur contacteren. Hij of zij zorgt er dan voor dat het bij de juiste dienst terechtkomt.

 

Bijkomende info als ik betrokken ben in een ongeval? 

 

Alle schriftelijke communicatie moet per e-mail worden verzonden naar het volgende adres: schade.boar@federale.be

Om snelheid te winnen, vragen wij u om in het onderwerp van de mail steeds te vermelden:

 

Zijn expertises van voertuigen in geval van een ongeval nog mogelijk?

 

Ja! De expertise van voertuigen blijft mogelijk : herstellers en garagisten maken hiervoor gebruik van moderne communicatietechnieken.

Zijn garages en herstellers nog bereikbaar? 

De activiteit van garagisten en herstellers is echter ernstig beïnvloed. De meeste werkplaatsen zijn momenteel gesloten. Wij kunnen ons bijgevolg niet uitspreken over nieuwe afspraken voor herstellingen.  Wij vragen u om hiervoor contact te nemen met uw hersteller. Als uw hersteller zijn activiteiten stop heeft gezet, kan dit een eventuele expertise van uw voertuig in de weg staan. 


Zijn de centra gespecialiseerd in glasbreuk nog bereikbaar? 

 

De Carglass- en Autoglass Clinic-centra zijn opnieuw geopend vanaf mei 2020.

 

Kan ik nog beroep doen op F-Bijstand als mijn voertuig geïmmobiliseerd is na een ongeval?

 

F-Bijstand (02/509.08.00) blijft ter beschikking voor het afslepen van uw voertuig. 

 

MIJN PROFESSIONELE VERZEKERINGEN

Verzekering Arbeidsongevallen en Arbeidsongevallen Excedent (Aanvullende wet)

 

Is mijn personeel verzekerd bij telewerk (structureel of occasioneel) of thuiswerk ?
Ja! Federale Verzekering breidt de waarborg tijdelijk en automatisch uit voor de personen die werkzaam zijn tijdens deze periode van telewerk (structureel of occasioneel) tijdens de uitvoering van hun arbeidscontract. Deze uitbreidingen gebeuren automatisch. U hoeft ons dus niet te verwittigen.

Is mijn personeel verzekerd voor thuisleveringen?
Ja! De waarborgen worden tijdelijk en automatisch uitgebreid, zonder dat u het ons voorafgaand moet meedelen, en dit voor thuisleveringen met personenvoertuigen of bestelwagens.

Wat als bepaalde werknemers tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden besmet worden met het coronavirus?
In een recente mededeling van Fedris, het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s, wordt duidelijk gezegd dat personen met COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Voor verdere informatie verwijzen we naar hun website https://fedris.be/nl/news#news-2696 

Is de dekking van de arbeidsongevallenverzekering verworven voor personeelsleden waarvan de functie wordt aangepast om de goede werking van de onderneming en/of de voortzetting van de commerciële activiteiten te waarborgen?
Als uw personeelsleden in de aangepaste functie de normale werkzaamheden van de onderneming, zoals beschreven in de verzekerde activiteiten van uw verzekeringscontract, uitvoeren is er in principe geen probleem.

Als werkgever bent u tevens verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

U doet er goed aan om, om voorafgaand aan deze aangepaste tewerkstelling, na te gaan of de werknemers de nodige kwalificaties hebben en/of de nodige veiligheidsopleidingen hebben gehad om dat werk veilig uit te voeren. Bijkomende opleidingen kunnen eventueel nodig zijn om uw werknemers veilig aan de slag te laten gaan.

Wat gebeurt er wanneer mijn werknemers prestaties verrichten buiten de normale arbeidsuren om het hoofd te bieden aan de toename van het werk?
Als uw personeelsleden de normale werkzaamheden van de onderneming - zoals beschreven in de verzekerde activiteiten van uw verzekeringscontract - uitvoeren, is er in principe geen probleem.

Wat gebeurt er wanneer mijn werknemer een ongeval krijgt tijdens een periode van tijdelijke/economische werkloosheid?
Tijdens een periode van werkloosheid is de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in beginsel geschorst. De werkgever moet in dat geval geen werk aanbieden en geen loon betalen voor het uitgevoerde werk. De werknemer moet zich op zijn beurt niet aanbieden op het werk en geen arbeid presteren. De werknemer ontvangt een werkloosheidsvergoeding. 

Een ongeval dat zich voordoet tijdens een periode van werkloosheid is normaal gezien geen arbeidsongeval vermits de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst. 

We raden u derhalve om uw arbeiders niet aan het werk te zetten tijdens een periode van werkloosheid.

Wat gebeurt er wanneer mijn werknemer slachtoffer is van een ongeval bij het zich verplaatsen naar het vaccinatiecentrum of in dat centrum?
Om de vaccinatie aan te moedigen, heeft de werknemer recht om even van het werk afwezig te zijn en dit gedurende de periode om zich te laten vaccineren; en dit met behoud van het loon. Het gaat om “klein verlet”. Gedurende deze periode, omdat het contract even wordt opgeschort, hoeft de werknemer niet te presteren. En is deze dus niet verzekerd in arbeidsongevallen.

 

Collectieve verzekeringen voor uw werknemers

De uitzonderlijke maatregelen lopen door tot 31 maart 2022 

Bekijk even in welk scenario u valt:

Scenario 1
U opteerde in de lente 2020 of op een later ogenblik toen uw werknemers getroffen werden door Covid-19 werkloosheid voor de voortzetting van de groepsverzekering? Die beslissing wordt in principe verlengd tot 31 maart 2022. Wat u nu wel nog kan doen is betaaluitstel vragen tot 31 maart 2022.
Had u al een betaaluitstel gevraagd voor 1 oktober 2021? Dit uitstel loopt dan verder door tot 31 maart 2022.
Wel is het zo dat u de mogelijkheid krijgt om de dekkingen die uw werknemers genieten toch nog te schorsen voor de periodes van Covid-19 werkloosheid die zich situeren vanaf 1 oktober 2021. De overlijdensdekking kan evenwel niet geschorst worden. Die loopt altijd door tot 31 maart 2022. U bent voor het behoud van die dekking ook een premie verschuldigd. U heeft 30 dagen vanaf de ontvangst van onze opvolgbrief om aan Federale Verzekering te laten weten of u de dekkingen alsnog schorst. Vergeet in dat geval niet om, zonder uitstel, uw werknemers alsook hun vertegenwoordigers te verwittigen en hun aandacht te vestigen op de gevolgen van uw beslissing. 
In elk geval moet u niet wachten op onze opvolgbrief. U kan de wijziging die u wenst best al onmiddellijk doorgeven aan uw dossierbeheerder.

Scenario 2
U besliste om de groepsverzekering van uw werknemers met Covid-19-werkoosheid te schorsen. Deze beslissing loopt door en de overlijdensdekking van de getroffen werknemers blijft verder behouden tot 31 maart 2022. U bent voor het behoud van die dekking een premie verschuldigd.
Dit scenario vraagt geen enkele actie van u.

Scenario 3
Tot 30 september 2021 werden uw werknemers niet getroffen door Covid-19 werkloosheid. Helaas de tijdelijke werkloosheid die te maken heeft met Covid-19 wordt een feit in uw onderneming in de periode die loopt van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022. U kan dan nog altijd de groepsverzekering schorsen. Is dat het geval, dan blijft de overlijdensdekking van de getroffen werknemers verder behouden tot 31 maart 2022. 
Toch nog dit aandachtpunt. Indien de eerste periode van Covid-19 werkloosheid zich situeert tussen 1 oktober 2021 en 31 december 2021, heeft u tijd tot 31 januari 2022 om de schorsing mee te delen aan Federale Verzekering. Vangt die eerste periode op of na 1 januari 2022 aan, dan heeft u 30 dagen vanaf de aanvangsdatum om aan Federale Verzekering de schorsing te melden.
Dit scenario vraag dus een actie van u.

 

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bouwwerken of B.A. Ondernemingsrisico’s

 

Is de aansprakelijkheid van mijn onderneming verzekerd bij telewerk en/of thuisleveringen?
Ja! De waarborg wordt tijdelijk en automatisch uitgebreid, zonder dat u ons dit voorafgaand moet meedelen, en dit voor thuisleveringen (met personenvoertuigen of bestelwagens) en voor telewerk.

Is de dekking van de BA-verzekering verworven voor personeelsleden waarvan de functie wordt aangepast om de goede werking van de onderneming en/of de voortzetting van de commerciële activiteiten te waarborgen?
Als uw personeelsleden in de aangepaste functie de normale werkzaamheden van de onderneming - zoals beschreven in de verzekerde activiteiten van uw verzekeringscontract - uitvoeren, is er in principe geen probleem.

Wat gebeurt er wanneer mijn werknemers prestaties verrichten buiten de normale arbeidsuren om het hoofd te bieden aan de toename van het werk?
Als uw personeelsleden de normale werkzaamheden van de onderneming - zoals beschreven in de verzekerde activiteiten van uw verzekeringscontract - uitvoeren, is er in principe geen probleem

Verzekering Alle Bouwplaats Risico’s

 

Mijn werf ligt stil. Blijft deze verzekerd ?
Ja ! Verschillende werven liggen stil gedurende een langere periode. Onze algemene voorwaarden voorzien nu reeds dat werven die stil liggen door weersomstandigheden, technische noodwendigheden of jaarlijkse verloven, blijvend verzekerd zijn.
Federale Verzekering blijft deze werven dus verzekeren, die direct of indirect stil liggen omwille van de maatregelen genomen door de overheid tegen de pandemie. Na een stil liggen van 6 maanden, willen we u toch vragen ons te waarschuwen.

En wat als de geplande duur van het werk wordt overschreden?
Deze gezondheidscrisis zal er ongetwijfeld voor zorgen dat de geplande duur, die werd opgenomen in het verzekeringscontract, voor sommige werven wordt overschreden. Federale Verzekering houdt rekening met deze overschrijdingen en zal deze werven automatisch verzekeren zonder bijpremie.

Autoverzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid en Omnium)

 

Waarborgt mijn autoverzekering thuisleveringen ?
Ja! De waarborg wordt tijdelijk en automatisch uitgebreid, zonder dat u ons dit voorafgaand moet meedelen, en dit voor thuisleveringen met personenvoertuigen of bestelwagens.

Betalingsmoeilijkheden voor uw volgende premie

 

Mijn activiteiten als zelfstandige of mijn bedrijfsactiviteiten (of van mijn vzw) liggen stil of werden tijdelijk vertraagd. En ik heb moeilijkheden om mijn verzekeringspremies te betalen. Zijn er betalingsfaciliteiten waar ik gebruik kan van maken? 

U kunt ons een mail sturen naar info@federale.be. We bekijken uw aanvraag om gebruik te maken van onze betalingsfaciliteiten met alle aandacht. 

Neemt u de volgende gegevens op in uw mail? Zo kunnen wij de aanvraag optimaal behandelen:

De verzekeringssector toont haar solidariteit met de bedrijven en zelfstandigen die zwaar te lijden hebben onder de crisis. Zoals vastgelegd in de sectorovereenkomst kunnen bedrijven onder bepaalde voorwaarden (verder) uitstel van betaling bekomen van hun verzekeringspremies voor een periode tot 30 juni 2021, voor zover dit uitstel de totale periode 9 maanden niet overschrijdt. Klik hier voor alle maatregelen die de verzekeringssector nam, voor uitstel van betaling voor de premies.

 

MIJN PARTICULIERE VERZEKERINGEN 


F-Bijstand (auto- en brandverzekeringen, bijstandsformules voor personen en voertuigen  F-Mobility – F-Mobility CT – F-Protection – F-Selection)

Kan ik nog steeds, zoals anders, rekenen op de dienstverlening door F-Bijstand, en dit op elk moment?
Ja! Je kan 24/7 02 509 0800 bellen.

Wat als mijn voertuig geïmmobiliseerd is door een panne (bijstandsformules voor personen en voertuigen) of door een ongeval (verzekering B.A. Auto of bijstandsformules voor personen en voertuigen)?
Bij een bijstandsaanvraag wegens pech of ongeval neemt onze partner Europ Assistance contact op met de desbetreffende garage om de toestand te checken: open, gesloten maar met permanentie, gesloten zonder permanentie.

  1. U kan uw voertuig bij u thuis laten afleveren indien u een eigen parkeerplaats heeft.
  2. Als u geen eigen parkeerplaats heeft of als u uw voertuig niet naar uw privéadres wil laten slepen, zullen wij het voertuig naar de parkeerplaats van de depannagedienst slepen.

In beide geval behoudt u uw recht op een 2e sleepbeurt (na de lockdownperiode) en op een vervangend voertuig indien uw contract dit voorziet.

Onze dienstverleners volgen de strenge regels na op het vlak van de sanitaire voorzorgen en u wordt overeenkomstig deze regels en voorschriften vervoerd (indien nodig per taxi).

Ik heb dringend bijstand nodig op mijn thuisadres. Kan dit nog?
Ja! Wat de dienstverlening thuis betreft,  worden interventies van dringende aard tot nu toe nog steeds verleend.

Ik onderschreef een bijstandsformule voor personen/voertuigen (F-Selection, F-Protection, of een andere). Ben ik nog steeds verzekerd wat ook de kleurcode (groen, oranje, rood) is op mijn vakantiebestemming.
Indien u nog moet vertrekken en de code voor uw vakantiebestemming is:

Indien u reeds ter plaatse bent en gearriveerd bent op uw vakantiebestemming, en de kleurcode verandert van groen of oranje naar rood (reizen is niet toegestaan), dan heeft uw vertrek te goeder trouw plaats gevonden aangezien reizen naar die regio toegelaten waren, en zal de reisbijstand kunnen worden ingeroepen. 

Wij vragen u sowieso te allen tijden te schikken naar de sanitaire voorzorgsmaatregelen.

Indien u op vakantiebestemming noodgedwongen in quarantaine moet blijven, zal u zich moeten schikken naar de ter plaatse geldende sanitaire regels.

Dit zullen wij als bijstandsverlener ook moeten doen, indien u ons contacteert wegens een ziekte of ziekenhuisopname. Onze bijstandsverlening moet gebeuren in overeenstemming met de gangbare protocollen en geldende sanitaire regels.

Medische kosten worden terugbetaald, of ze nu tijdens een quarantaine plaatsvinden of niet. De terugbetaling van andere kosten is niet voorzien.

De technische bijstand wordt in de mate van het mogelijke geboden, ook in oranje of rode zones, overeenkomstig de op die plek ingestelde sanitaire regels. Hetzelfde geldt voor de repatriëring van de geïmmobiliseerde personen. Indien er quarantaineverplichting is, zal die moeten nageleefd worden.


Hospitalisatieverzekering

 

Geniet ik nog van de pre- en postdekking bij een hospitalisatie? 
Hebt u een pre- en postdekking opgenomen in uw polis, dan kunnen wij u geruststellen. De verschillende bezoeken of medische onderzoeken die, omwille van de coronamaatregelen, niet kunnen plaatsvinden in de initiële pre- en postperiode van een hospitalisatie, zullen door onze partner vergoed worden.

Deze verlenging van de pre- en posthospitalisatieperiodes zal worden doorgetrokken tot de situatie genormaliseerd is. Onze partner zal de evolutie van de situatie omtrent het coronavirus op de voet volgen en zal u terug contacteren wanneer de normale pre- en posthospitalisatieperiodes opnieuw van toepassing zijn.

 

Betalingsmoeilijkheden voor uw volgende premie

 

Ik ben loontrekkende en ben technisch werkloos, of ik ben zelfstandige en werd gedwongen mijn activiteiten te onderbreken. Hierdoor heb ik moeilijkheden om mijn premies te betalen. Zijn er betalingsfaciliteiten waar ik gebruik kan van maken?

U kunt ons een mail sturen naar info@federale.be. We bekijken uw aanvraag om gebruik te maken van onze betalingsfaciliteiten met alle aandacht. 

Neemt u de volgende gegevens op in uw mail? Zo kunnen wij de aanvraag optimaal behandelen:


Verzekerd via onze partners

 

Ik ben verzekerd via één van de partners van Federale Verzekering. Waar kan ik alle info over mijn verzekeringen en de Covid-19 maatregelen vinden?

U heeft uw polis bij één van onze partners en hebt vragen over deze verzekering n.a.v. de door de overheid genomen maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19? U leest er meer over via deze links voor de volgende polissen:

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij