?
Hulp nodig?
Gaan
Coronacrisis

COVID-19 – Onze antwoorden op uw vragen                    

Beste klant,

De door de overheid genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 hebben een belangrijke impact op uw activiteiten. En ze roepen heel wat vragen op, niet enkel over de waarborgen, maar ook over onze bereikbaarheid en onze dienstverlening.

Wij verzekeren u alvast 1 zaak: U kunt op ons rekenen, wij staan aan uw zijde.

Hieronder vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen over uw verzekeringen.

 

Onze dienstverlening

Is mijn kantoorhouder, adviseur of consulent leven bereikbaar? 

 

Onze kantoren zijn geopend, maar onze kantoorhouder kan u vragen om even buiten te blijven wachten als er reeds een andere klant voor u binnen is. We vragen om voorafgaand een afspraak te maken.

Net zoals bij alle handelszaken, is ook het dragen van een mondmasker in onze kantoren verplicht (in de ruimtes toegankelijk voor het publiek). Deze verplichting geldt zowel voor de bezoekers als voor de medewerkers van Federale Verzekering. Een bezoeker zonder mondmasker kan de toegang worden geweigerd. Breng zelf een mondmasker mee indien u naar één van onze kantoren komt.

Ga zeker ook na of het dragen van een mondmasker verplicht is in de straat waar ons kantoor gelegen is, of in de omringende straten. U vindt meer info over het al dan niet verplicht te dragen van een mondmasker op de website van de desbetreffende gemeente.

Ook onze adviseurs en consulenten leven kunnen in uw onderneming langskomen. Contacteer hen gerust om een afspraak te maken.

Klik hier voor de gegevens van onze kantoorhouder en adviseurs.

Uiteraard kunt u ook een mail sturen naar info@federale.be of tussen 9u en 17u bellen naar ons Info Center op het nr. 0800 14 200.

 

Ik ben slachtoffer van een schadegeval. Hoe kan ik dat het best aangeven? 

Om een schadegeval aan te geven vragen wij u, in de mate van het mogelijk, om deze op te sturen via mail samen met de eventuele bijlages. Dit zorgt voor de meest vlotte verwerking van uw schadegeval. 

U kunt onze diensten bereiken via de volgende mailadressen:

Twijfelt u? U kunt ook steeds uw kantoorhouder of adviseur contacteren. Hij of zij zorgt er dan voor dat het bij de juiste dienst terechtkomt.

 

Bijkomende info als ik betrokken ben in een ongeval? 

 

Alle schriftelijke communicatie moet per e-mail worden verzonden naar het volgende adres: schade.boar@federale.be

Om snelheid te winnen, vragen wij u om in het onderwerp van de mail steeds te vermelden:

 

Zijn expertises van voertuigen in geval van een ongeval nog mogelijk?

 

Ja! De expertise van voertuigen blijft mogelijk : herstellers en garagisten maken hiervoor gebruik van moderne communicatietechnieken.

Zijn garages en herstellers nog bereikbaar? 

De activiteit van garagisten en herstellers is echter ernstig beïnvloed. De meeste werkplaatsen zijn momenteel gesloten. Wij kunnen ons bijgevolg niet uitspreken over nieuwe afspraken voor herstellingen.  Wij vragen u om hiervoor contact te nemen met uw hersteller. Als uw hersteller zijn activiteiten stop heeft gezet, kan dit een eventuele expertise van uw voertuig in de weg staan. 


Zijn de centra gespecialiseerd in glasbreuk nog bereikbaar? 

 

De Carglass- en Autoglass Clinic-centra zijn opnieuw geopend vanaf maandag 11 mei 2020.

 

Kan ik nog beroep doen op F-Bijstand als mijn voertuig geïmmobiliseerd is na een ongeval?

 

F-Bijstand (02/509.08.00) blijft ter beschikking voor het afslepen van uw voertuig. 

 

MIJN PROFESSIONELE VERZEKERINGEN

Verzekering Arbeidsongevallen en Arbeidsongevallen Excedent (Aanvullende wet)

 

Is mijn personeel verzekerd bij telewerk (structureel of occasioneel) of thuiswerk ?
Ja! Federale Verzekering breidt de waarborg tijdelijk en automatisch uit voor de personen die werkzaam zijn tijdens deze periode van telewerk (structureel of occasioneel) tijdens de uitvoering van hun arbeidscontract. Deze uitbreidingen gebeuren automatisch. U hoeft ons dus niet te verwittigen.

Is mijn personeel verzekerd voor thuisleveringen?
Ja! De waarborgen worden tijdelijk en automatisch uitgebreid, zonder dat u het ons voorafgaand moet meedelen, en dit voor thuisleveringen met personenvoertuigen of bestelwagens.

Wat als bepaalde werknemers tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden besmet worden met het coronavirus?
In een recente mededeling van Fedris, het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s, wordt duidelijk gezegd dat personen met COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Voor verdere informatie verwijzen we naar hun website https://fedris.be/nl/news#news-2696 

Is de dekking van de arbeidsongevallenverzekering verworven voor personeelsleden waarvan de functie wordt aangepast om de goede werking van de onderneming en/of de voortzetting van de commerciële activiteiten te waarborgen?
Als uw personeelsleden in de aangepaste functie de normale werkzaamheden van de onderneming, zoals beschreven in de verzekerde activiteiten van uw verzekeringscontract, uitvoeren is er in principe geen probleem.

Als werkgever bent u tevens verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

U doet er goed aan om, om voorafgaand aan deze aangepaste tewerkstelling, na te gaan of de werknemers de nodige kwalificaties hebben en/of de nodige veiligheidsopleidingen hebben gehad om dat werk veilig uit te voeren. Bijkomende opleidingen kunnen eventueel nodig zijn om uw werknemers veilig aan de slag te laten gaan.

Wat gebeurt er wanneer mijn werknemers prestaties verrichten buiten de normale arbeidsuren om het hoofd te bieden aan de toename van het werk?
Als uw personeelsleden de normale werkzaamheden van de onderneming - zoals beschreven in de verzekerde activiteiten van uw verzekeringscontract - uitvoeren, is er in principe geen probleem.

Wat gebeurt er wanneer mijn werknemer een ongeval krijgt tijdens een periode van tijdelijke/economische werkloosheid?
Tijdens een periode van werkloosheid is de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in beginsel geschorst. De werkgever moet in dat geval geen werk aanbieden en geen loon betalen voor het uitgevoerde werk. De werknemer moet zich op zijn beurt niet aanbieden op het werk en geen arbeid presteren. De werknemer ontvangt een werkloosheidsvergoeding. 

Een ongeval dat zich voordoet tijdens een periode van werkloosheid is normaal gezien geen arbeidsongeval vermits de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst. 

We raden u derhalve om uw arbeiders niet aan het werk te zetten tijdens een periode van werkloosheid.

 

Collectieve verzekeringen voor uw werknemer

 

Wordt de groepsverzekering geschorst?

Als u bij ons één of meerdere groepsverzekeringen voor uw werknemers heeft afgesloten, dan worden deze - wanneer de arbeidsovereenkomst van een werknemer geschorst wordt en u ons dit meldt – eveneens geschorst. In deze Covid-19-periode draait nieuwe wetgeving* de zaken evenwel tijdelijk om. Wanneer er arbeidsovereenkomsten geschorst worden omwille van Covid-19, blijft de groepsverzekering doorlopen, tenzij u ons uitdrukkelijk de schorsing vraagt.
* in opmaak bij het schrijven van deze FAQ

Hoe zit het met de premiebetaling? 

Doet u beroep op deze Covid-19 maatregel en de groepsverzekering dus gewoon kan doorlopen, dan kan u de premiebetaling voor deze groepsverzekering uitstellen.

Opgelet: als er ook werknemersbijdragen zijn, blijven deze wel verschuldigd. Bijgevolg zal u op één of andere manier die bijdragen bij uw werknemers recupereren. U bekijkt best met uw sociaal secretariaat hoe u dit aanpakt als u uw loonadministratie heeft uitbesteed.

Nog even dit:

Wilt u de groepsverzekering toch schorsen? 

Wilt u geen beroep doet op deze Covid-19-maatregel en wenst u toch de schorsing van de groepsverzekering voor de werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst omwille van Covid-19 geschorst is? Verwittig dan onmiddellijk uw dossierbeheerder. Hiervoor geldt een termijn van 30 dagen, vanaf verzenddatum van de brief die u hierover krijgt of vanaf de datum van de schorsing van de arbeidsovereenkomst door Covid-19 als die schorsing later gebeurt. Gaat uw werknemer weer aan de slag? Meld ons dit dan ook onmiddellijk. 

Bevat de groepsverzekering een specifieke waarborg overlijden?

Geldt de Covid-19 maatregel voor alle collectieve verzekeringen voor uw werknemers?

Neen. Onderschreef u bij ons een collectieve verzekering arbeidsongeschiktheidsrisico of een collectieve hospitalisatieverzekering voor uw werknemers? Dan lopen deze verzekeringen gewoon door, ook al worden de arbeidsovereenkomsten geschorst omwille van Covid-19. Voor deze verzekeringen is er geen betaaluitstel. 

Covid 19-maatregel: Breng uw werknemers op de hoogte

Als (sommige van) uw werknemers op tijdelijke werkloosheid geplaatst zijn omwille van Covid-19, deel hen dan mee wat er met de groepsverzekering gebeurt. Als u achteraf de werknemersbijdragen bij hen moet recupereren, is het belangrijk dat zij dit ook weten.   

Covid-19: Vul het formulier in

Om uw groepsverzekering goed op te volgen, is het belangrijk dat u ons, zonder uitstel, dit formulier ingevuld terugstuurt. Wij danken u alvast hiervoor.

 

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bouwwerken of B.A. Ondernemingsrisico’s

 

Is de aansprakelijkheid van mijn onderneming verzekerd bij telewerk en/of thuisleveringen?
Ja! De waarborg wordt tijdelijk en automatisch uitgebreid, zonder dat u ons dit voorafgaand moet meedelen, en dit voor thuisleveringen (met personenvoertuigen of bestelwagens) en voor telewerk.

Is de dekking van de BA-verzekering verworven voor personeelsleden waarvan de functie wordt aangepast om de goede werking van de onderneming en/of de voortzetting van de commerciële activiteiten te waarborgen?
Als uw personeelsleden in de aangepaste functie de normale werkzaamheden van de onderneming - zoals beschreven in de verzekerde activiteiten van uw verzekeringscontract - uitvoeren, is er in principe geen probleem.

Wat gebeurt er wanneer mijn werknemers prestaties verrichten buiten de normale arbeidsuren om het hoofd te bieden aan de toename van het werk?
Als uw personeelsleden de normale werkzaamheden van de onderneming - zoals beschreven in de verzekerde activiteiten van uw verzekeringscontract - uitvoeren, is er in principe geen probleem

 

Verzekering Alle Bouwplaats Risico’s

 

Mijn werf ligt stil. Blijft deze verzekerd ?
Ja ! Verschillende werven liggen stil gedurende een langere periode. Onze algemene voorwaarden voorzien nu reeds dat werven die stil liggen door weersomstandigheden, technische noodwendigheden of jaarlijkse verloven, blijvend verzekerd zijn.
Federale Verzekering blijft deze werven dus verzekeren, die direct of indirect stil liggen omwille van de maatregelen genomen door de overheid tegen de pandemie. Na een stil liggen van 6 maanden, willen we u toch vragen ons te waarschuwen.

En wat als de geplande duur van het werk wordt overschreden?
Deze gezondheidscrisis zal er ongetwijfeld voor zorgen dat de geplande duur, die werd opgenomen in het verzekeringscontract, voor sommige werven wordt overschreden. Federale Verzekering houdt rekening met deze overschrijdingen en zal deze werven automatisch verzekeren zonder bijpremie.

 

Autoverzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid en Omnium)

 

Waarborgt mijn autoverzekering thuisleveringen ?
Ja! De waarborg wordt tijdelijk en automatisch uitgebreid, zonder dat u ons dit voorafgaand moet meedelen, en dit voor thuisleveringen met personenvoertuigen of bestelwagens.

 

Technische controle / keuring: volledige heropening van de keuringscentra, en dit met strikte hygiënemaatregelen 

Autokeuring

Sinds 4 mei, zijn de keuringscentra weer geopend voor alle technische keuringen van voertuigen maar enkel op afspraak.

Verlopen keuringsbewijzen

Mensen die tijdens de lockdown niet naar de keuring zijn kunnen gaan en dus een verlopen keuringsbewijs hebben, moeten zich niet haasten om hun voertuig te laten keuren. De deadlines zijn automatisch verlengd op basis van de datum op het bewijs en het gewest. 
Niettemin genieten auto’s met een rode kaart  niet van een automatisch verlenging. Ze moeten zo snel mogelijk opnieuw naar de keuring worden gebracht na herstelling. 

Verlengingstermijnen

Voor eigenaars met een groene kaart die verloopt is, dient automatisch de voorziene verlengingen:

Alle betrokken klanten hoeven momenteel niets te doen en zullen met de gekende groene kaart opnieuw door de keuringscentra uitgenodigd worden.

Praktische regelingen 

Betalingsmoeilijkheden voor uw volgende premie

Ik heb moeilijkheden om mijn verzekeringspremies te betalen, omdat de activiteit van mijn onderneming tijdelijk stil ligt of werd vertraagd. Zijn er betalingsfaciliteiten waar ik gebruik kan van maken?

U kunt ons een mail sturen naar info@federale.be. We bekijken uw aanvraag om gebruik te maken van onze betalingsfaciliteiten met alle aandacht. 

Neemt u de volgende gegevens op in uw mail? Zo kunnen wij de aanvraag optimaal behandelen:

 

MIJN PARTICULIERE VERZEKERINGEN

Autoverzekering (Burgerlijke aansprakelijkheid en Omnium)

 

 

Technische controle / keuring: volledige heropening van de keuringscentra, en dit met strikte hygiënemaatregelen 

 

Autokeuring

Sinds 4 mei, zijn de keuringscentra weer geopend voor alle technische keuringen van voertuigen maar enkel op afspraak.

Verlopen keuringsbewijzen

Mensen die tijdens de lockdown niet naar de keuring zijn kunnen gaan en dus een verlopen keuringsbewijs hebben, moeten zich niet haasten om hun voertuig te laten keuren. De deadlines zijn automatisch verlengd op basis van de datum op het bewijs en het gewest. 
Niettemin genieten auto’s met een rode kaart  niet van een automatisch verlenging. Ze moeten zo snel mogelijk opnieuw naar de keuring worden gebracht na herstelling. 

Verlengingstermijnen

Voor eigenaars met een groene kaart die verloopt is, dient automatisch de voorziene verlengingen:

Alle betrokken klanten hoeven momenteel niets te doen en zullen met de gekende groene kaart opnieuw door de keuringscentra uitgenodigd worden.

Praktische regelingen 

 

 

 

Betalingsmoeilijkheden voor uw volgende premie

 

Ik heb moeilijkheden om mijn verzekeringspremies te betalen, omdat de activiteit van mijn onderneming tijdelijk stil ligt of werd vertraagd. Zijn er betalingsfaciliteiten waar ik gebruik kan van maken?

U kunt ons een mail sturen naar info@federale.be. We bekijken uw aanvraag om gebruik te maken van onze betalingsfaciliteiten met alle aandacht. 

Neemt u de volgende gegevens op in uw mail? Zo kunnen wij de aanvraag optimaal behandelen:

 

 

 

F-Bijstand (auto- en brandverzekeringen, bijstandsformules voor personen en voertuigen  F-Mobility – F-Mobility CT – F-Protection – F-Selection)

Kan ik nog steeds, zoals anders, rekenen op de dienstverlening door F-Bijstand, en dit op elk moment?
Ja! Je kan 24/7 02 509 0800 bellen.

Wat als mijn voertuig geïmmobiliseerd is door een panne (bijstandsformules voor personen en voertuigen) of door een ongeval (verzekering B.A. Auto of bijstandsformules voor personen en voertuigen)?
Bij een bijstandsaanvraag wegens pech of ongeval neemt onze partner Europ Assistance contact op met de desbetreffende garage om de toestand te checken: open, gesloten maar met permanentie, gesloten zonder permanentie.

  1. U kan uw voertuig bij u thuis laten afleveren indien u een eigen parkeerplaats heeft.
  2. Als u geen eigen parkeerplaats heeft of als u uw voertuig niet naar uw privéadres wil laten slepen, zullen wij het voertuig naar de parkeerplaats van de depannagedienst slepen.

In beide geval behoudt u uw recht op een 2e sleepbeurt (na de lockdownperiode) en op een vervangend voertuig indien uw contract dit voorziet.

Onze dienstverleners volgen de strenge regels na op het vlak van de sanitaire voorzorgen en u wordt overeenkomstig deze regels en voorschriften vervoerd (indien nodig per taxi).

Ik heb dringend bijstand nodig op mijn thuisadres. Kan dit nog?
Ja! Wat de dienstverlening thuis betreft,  worden interventies van dringende aard tot nu toe nog steeds verleend.

Ik onderschreef een bijstandsformule voor personen/voertuigen (F-Selection, F-Protection, of een andere). Ben ik nog steeds verzekerd wat ook de kleurcode (groen, oranje, rood) is op mijn vakantiebestemming.
Indien u nog moet vertrekken en de code voor uw vakantiebestemming is:

Indien u reeds ter plaatse bent en gearriveerd bent op uw vakantiebestemming, en de kleurcode verandert van groen of oranje naar rood (reizen is niet toegestaan), dan heeft uw vertrek te goeder trouw plaats gevonden aangezien reizen naar die regio toegelaten waren, en zal de reisbijstand kunnen worden ingeroepen. 

Wij vragen u sowieso te allen tijden te schikken naar de sanitaire voorzorgsmaatregelen.

Indien u op vakantiebestemming noodgedwongen in quarantaine moet blijven, zal u zich moeten schikken naar de ter plaatse geldende sanitaire regels.

Dit zullen wij als bijstandsverlener ook moeten doen, indien u ons contacteert wegens een ziekte of ziekenhuisopname. Onze bijstandsverlening moet gebeuren in overeenstemming met de gangbare protocollen en geldende sanitaire regels.

Medische kosten worden terugbetaald, of ze nu tijdens een quarantaine plaatsvinden of niet. De terugbetaling van andere kosten is niet voorzien.

De technische bijstand wordt in de mate van het mogelijke geboden, ook in oranje of rode zones, overeenkomstig de op die plek ingestelde sanitaire regels. Hetzelfde geldt voor de repatriëring van de geïmmobiliseerde personen. Indien er quarantaineverplichting is, zal die moeten nageleefd worden.


Hospitalisatieverzekering

 

Geniet ik nog van de pre- en postdekking bij een hospitalisatie? 
Hebt u een pre- en postdekking opgenomen in uw polis, dan kunnen wij u geruststellen. De verschillende bezoeken of medische onderzoeken die, omwille van de coronamaatregelen, niet kunnen plaatsvinden in de initiële pre- en postperiode van een hospitalisatie, zullen door onze partner vergoed worden.

Deze verlenging van de pre- en posthospitalisatieperiodes zal worden doorgetrokken tot de situatie genormaliseerd is. Onze partner zal de evolutie van de situatie omtrent het coronavirus op de voet volgen en zal u terug contacteren wanneer de normale pre- en posthospitalisatieperiodes opnieuw van toepassing zijn.

 

Betalingsmoeilijkheden voor uw volgende premie

 

Ik ben loontrekkende en ben technisch werkloos, of ik ben zelfstandige en werd gedwongen mijn activiteiten te onderbreken. Hierdoor heb ik moeilijkheden om mijn premies te betalen. Zijn er betalingsfaciliteiten waar ik gebruik kan van maken?

U kunt ons een mail sturen naar info@federale.be. We bekijken uw aanvraag om gebruik te maken van onze betalingsfaciliteiten met alle aandacht. 

Neemt u de volgende gegevens op in uw mail? Zo kunnen wij de aanvraag optimaal behandelen:

 

Betalingsmoeilijkheden voor het hypothecaire krediet en Schuldsaldo- en Brandverzekering

 

Ik ben technisch werkloos en heb moeilijkheden om mijn hypothecaire krediet terug te betalen. Kan ik gebruik maken van betalingsfaciliteiten? 

Ja. We engageren er ons toe om de terugbetaling van het kapitaal en de intresten van de hypothecaire kredieten op te schorten. U, in uw hoedanigheid van lener, moet wel bewijzen dat u financiële moeilijkheden hebt door deze Covid-19 crisis. Deze elementen (bv. een attest van uw werkgever, …) moeten aan ons bezorgd worden.
De  uitstellen die in de eerste jaarhelft 2020 werden aangevraagd lopen doorgaans tot 31 oktober 2020. Een verlengingsaanvraag om tot het jaareinde een betalingsuitstel te bekomen moet ingediend worden in de periode die loopt van 1 september tot 20 september.

Wie in de tweede jaarhelft nog een betalingsuitstel wenst, kan eveneens nog een aanvraag indienen. Het betalingsuitstel zal dan in eerste instantie tot 31 oktober 2020 kunnen toegekend worden. Via een verlengingsaanvraag kan het vervolgens verder toegekend worden tot het jaareinde.
Het betaaluitstel loop af op 31 december 2020.

U vindt hier de documenten die u kunt gebruiken om dit uitstel aan te vragen.

  1. Aanvraag Betalingsuitstel Hypothecair Krediet: dit 1ste document is een aanvraag om voor de eerste keer betalingsuitstel te bekomen
  2. Aanvraag verlenging betalingsuitstel Hypothecair Krediet: dit 2de  document is een verlengingsaanvraag van betalingsuitstel 

 

Ik heb mijn hypothecaire krediet bij een andere instelling afgesloten, maar mijn schuldsaldo wel bij Federale Verzekering. Kan ik de premies hiervoor ook uitstellen? 
Ja. U kunt ook de premiebetalingen hiervoor uitstellen, en dit tot 31 december 2020. Dit uitstel kan enkel als ook het hypothecaire krediet werd uitgesteld, en dit voor dezelfde termijn. Wilt u de premiebetaling voor uw schuldsaldo uitstellen, dan moet uw kredietverlener ons een attest bezorgen als bewijs dat ook het hypothecaire krediet werd uitgesteld.   

 

Verzekerd via onze partners

 

Ik ben verzekerd via één van de partners van Federale Verzekering. Waar kan ik alle info over mijn verzekeringen en de Covid-19 maatregelen vinden?

U heeft uw polis bij één van onze partners en hebt vragen over deze verzekering n.a.v. de door de overheid genomen maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19? U leest er meer over via deze links voor de volgende polissen:

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan