?
Hulp nodig?
Gaan
Coronacrisis

COVID-19 – Onze antwoorden op uw vragen                    

Beste klant,

De door de overheid genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 hebben een belangrijke impact op uw activiteiten. En ze roepen heel wat vragen op, niet enkel over de waarborgen, maar ook over onze bereikbaarheid en onze dienstverlening.

Wij verzekeren u alvast 1 zaak: U kunt op ons rekenen, wij staan aan uw zijde.

Hieronder vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen over uw verzekeringen.

 

Onze dienstverlening

Is mijn kantoorhouder, adviseur of consulent leven bereikbaar? 

 

Onze kantoren zijn geopend, maar onze kantoorhouder kan u vragen om even buiten te blijven wachten als er reeds een andere klant voor u binnen is. We vragen om voorafgaand een afspraak te maken.

Net zoals bij alle handelszaken, is ook het dragen van een mondmasker in onze kantoren verplicht (in de ruimtes toegankelijk voor het publiek). Deze verplichting geldt zowel voor de bezoekers als voor de medewerkers van Federale Verzekering. Een bezoeker zonder mondmasker kan de toegang worden geweigerd. Breng zelf een mondmasker mee indien u naar één van onze kantoren komt.

Ga zeker ook na of het dragen van een mondmasker verplicht is in de straat waar ons kantoor gelegen is, of in de omringende straten. U vindt meer info over het al dan niet verplicht te dragen van een mondmasker op de website van de desbetreffende gemeente.

Ook onze adviseurs en consulenten leven kunnen in uw onderneming langskomen. Contacteer hen gerust om een afspraak te maken.

Klik hier voor de gegevens van onze kantoorhouder en adviseurs.

Uiteraard kunt u ook een mail sturen naar info@federale.be of tussen 9u en 17u bellen naar ons Info Center op het nr. 0800 14 200.

 

Ik ben slachtoffer van een schadegeval. Hoe kan ik dat het best aangeven? 

Om een schadegeval aan te geven vragen wij u, in de mate van het mogelijk, om deze op te sturen via mail samen met de eventuele bijlages. Dit zorgt voor de meest vlotte verwerking van uw schadegeval. 

U kunt onze diensten bereiken via de volgende mailadressen:

Twijfelt u? U kunt ook steeds uw kantoorhouder of adviseur contacteren. Hij of zij zorgt er dan voor dat het bij de juiste dienst terechtkomt.

 

Bijkomende info als ik betrokken ben in een ongeval? 

 

Alle schriftelijke communicatie moet per e-mail worden verzonden naar het volgende adres: schade.boar@federale.be

Om snelheid te winnen, vragen wij u om in het onderwerp van de mail steeds te vermelden:

 

Zijn expertises van voertuigen in geval van een ongeval nog mogelijk?

 

Ja! De expertise van voertuigen blijft mogelijk : herstellers en garagisten maken hiervoor gebruik van moderne communicatietechnieken.

Zijn garages en herstellers nog bereikbaar? 

De activiteit van garagisten en herstellers is echter ernstig beïnvloed. De meeste werkplaatsen zijn momenteel gesloten. Wij kunnen ons bijgevolg niet uitspreken over nieuwe afspraken voor herstellingen.  Wij vragen u om hiervoor contact te nemen met uw hersteller. Als uw hersteller zijn activiteiten stop heeft gezet, kan dit een eventuele expertise van uw voertuig in de weg staan. 


Zijn de centra gespecialiseerd in glasbreuk nog bereikbaar? 

 

De Carglass- en Autoglass Clinic-centra zijn opnieuw geopend vanaf mei 2020.

 

Kan ik nog beroep doen op F-Bijstand als mijn voertuig geïmmobiliseerd is na een ongeval?

 

F-Bijstand (02/509.08.00) blijft ter beschikking voor het afslepen van uw voertuig. 

 

MIJN PROFESSIONELE VERZEKERINGEN

Verzekering Arbeidsongevallen en Arbeidsongevallen Excedent (Aanvullende wet)

 

Is mijn personeel verzekerd bij telewerk (structureel of occasioneel) of thuiswerk ?
Ja! Federale Verzekering breidt de waarborg tijdelijk en automatisch uit voor de personen die werkzaam zijn tijdens deze periode van telewerk (structureel of occasioneel) tijdens de uitvoering van hun arbeidscontract. Deze uitbreidingen gebeuren automatisch. U hoeft ons dus niet te verwittigen.

Is mijn personeel verzekerd voor thuisleveringen?
Ja! De waarborgen worden tijdelijk en automatisch uitgebreid, zonder dat u het ons voorafgaand moet meedelen, en dit voor thuisleveringen met personenvoertuigen of bestelwagens.

Wat als bepaalde werknemers tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden besmet worden met het coronavirus?
In een recente mededeling van Fedris, het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s, wordt duidelijk gezegd dat personen met COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Voor verdere informatie verwijzen we naar hun website https://fedris.be/nl/news#news-2696 

Is de dekking van de arbeidsongevallenverzekering verworven voor personeelsleden waarvan de functie wordt aangepast om de goede werking van de onderneming en/of de voortzetting van de commerciële activiteiten te waarborgen?
Als uw personeelsleden in de aangepaste functie de normale werkzaamheden van de onderneming, zoals beschreven in de verzekerde activiteiten van uw verzekeringscontract, uitvoeren is er in principe geen probleem.

Als werkgever bent u tevens verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

U doet er goed aan om, om voorafgaand aan deze aangepaste tewerkstelling, na te gaan of de werknemers de nodige kwalificaties hebben en/of de nodige veiligheidsopleidingen hebben gehad om dat werk veilig uit te voeren. Bijkomende opleidingen kunnen eventueel nodig zijn om uw werknemers veilig aan de slag te laten gaan.

Wat gebeurt er wanneer mijn werknemers prestaties verrichten buiten de normale arbeidsuren om het hoofd te bieden aan de toename van het werk?
Als uw personeelsleden de normale werkzaamheden van de onderneming - zoals beschreven in de verzekerde activiteiten van uw verzekeringscontract - uitvoeren, is er in principe geen probleem.

Wat gebeurt er wanneer mijn werknemer een ongeval krijgt tijdens een periode van tijdelijke/economische werkloosheid?
Tijdens een periode van werkloosheid is de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in beginsel geschorst. De werkgever moet in dat geval geen werk aanbieden en geen loon betalen voor het uitgevoerde werk. De werknemer moet zich op zijn beurt niet aanbieden op het werk en geen arbeid presteren. De werknemer ontvangt een werkloosheidsvergoeding. 

Een ongeval dat zich voordoet tijdens een periode van werkloosheid is normaal gezien geen arbeidsongeval vermits de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst. 

We raden u derhalve om uw arbeiders niet aan het werk te zetten tijdens een periode van werkloosheid.

 

Collectieve verzekeringen voor uw werknemer

 

Het voorjaar 2020 – uitzonderlijke maatregelen

In het voorjaar van 2020 heeft de wetgever ervoor gezorgd dat wanneer een arbeidsovereenkomst geschorst werd omwille van Covid-19, de groepsverzekering toch bleef doorlopen. Er kon daarbij ook van betaaluitstel gebruik gemaakt worden. Als de werkgever toch liever de groepsverzekering geschorst zag, was dat ook mogelijk. Deze maatregelen liepen af op 30 september 2020.

Het najaar 2020 en de lente van 2021 – verlenging van de uitzonderlijke maatregelen 

Intussen zit een nieuwe regering in het zadel. Die heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid omwille van Covid-19 opnieuw in te voeren  tot 31 maart 2021. De wetgever heeft alles in wetteksten gegoten. Ook de uitzonderlijke maatregelen rond de collectieve toezeggingen voor werknemers, inbegrepen de groepsverzekering, werden verlengd tot 31 maart 2021.

Wat wordt er van u, als werkgever, verwacht? 

Bekijk even in welk scenario u valt.

Scenario 1
U opteerde in de lente 2020 voor de voortzetting van de groepsverzekering? Die beslissing wordt in principe verlengd tot 31 maart 2021. Vroeg u daarbij ook betaaluitstel? Dit uitstel loopt dan eveneens door tot 31 maart 2021.
U wil het nu toch anders? U wil nu toch de schorsing toepassen voor uw werknemers met Covid-19-werkoosheid? Of u wil de groepsverzekering nog steeds voortzetten voor de getroffen werknemers maar wenst nu wel gebruik te maken van het betaaluitstel? 
Binnenkort ontvangt u een opvolgbrief van Federale Verzekering waarmee u kan aangeven wat u wenst. Toch reeds dit. Communiceer nu reeds met uw werknemers en met de werknemersvertegenwoordigers zodat het voor hen duidelijk is waar ze aan toe zijn. Als de groepsverzekering nu wel  geschorst wordt, vertel dan meteen ook dat de overlijdensdekking van de groepsverzekering doorloopt tot 31 maart 2021. Voor die dekking bent u dan een premie verschuldigd.

Scenario 2
U besliste om de groepsverzekering van uw werknemers met Covid-19-werkoosheid te schorsen. Deze beslissing loopt door en de overlijdensdekking van de getroffen werknemers blijft verder behouden tot 31 maart 2021. U bent voor het behoud van die dekking een premie verschuldigd.
In dit scenario moet u helemaal niets doen.

Scenario 3 
Tot 30 september 2020 werden uw werknemers gespaard van werkloosheid. Helaas, de Covid-19-werkloosheid is op een bepaalde dag toch een feit in uw onderneming. U heeft dan 30 dagen vanaf het ogenblik waarop die nieuwe situatie zich voordoet (of vanaf de ontvangst van onze communicatie) om aan Federale Verzekering te laten weten welke de gevolgen zijn voor de getroffen werknemers. Ofwel loopt de groepsverzekering voor hen door. Uzelf kan dan ook betaaluitstel aanvragen. Ofwel schorst u de groepsverzekering. De overlijdensdekking wordt in die laatste situatie altijd behouden tot 31 maart 2021. Wel bent u voor die dekking een premie verschuldigd.
Binnenkort ontvangt u een opvolgbrief van Federale Verzekering. U hoeft evenwel niet te wachten op die brief. U kan ook al onmiddellijk contact opnemen met uw dossierbeheerder om uw beslissing mee te delen. Vergeet in deze situatie niet om de getroffen werknemers en de werknemersvertegenwoordigers, zonder uitstel, ook te informeren. 

In het algemeen

Om uw groepsverzekering goed op te volgen, is het belangrijk dat u ons, zonder uitstel, dit formulier ingevuld terugstuurt. Wij danken u alvast hiervoor.

 

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bouwwerken of B.A. Ondernemingsrisico’s

 

Is de aansprakelijkheid van mijn onderneming verzekerd bij telewerk en/of thuisleveringen?
Ja! De waarborg wordt tijdelijk en automatisch uitgebreid, zonder dat u ons dit voorafgaand moet meedelen, en dit voor thuisleveringen (met personenvoertuigen of bestelwagens) en voor telewerk.

Is de dekking van de BA-verzekering verworven voor personeelsleden waarvan de functie wordt aangepast om de goede werking van de onderneming en/of de voortzetting van de commerciële activiteiten te waarborgen?
Als uw personeelsleden in de aangepaste functie de normale werkzaamheden van de onderneming - zoals beschreven in de verzekerde activiteiten van uw verzekeringscontract - uitvoeren, is er in principe geen probleem.

Wat gebeurt er wanneer mijn werknemers prestaties verrichten buiten de normale arbeidsuren om het hoofd te bieden aan de toename van het werk?
Als uw personeelsleden de normale werkzaamheden van de onderneming - zoals beschreven in de verzekerde activiteiten van uw verzekeringscontract - uitvoeren, is er in principe geen probleem

 

Verzekering Alle Bouwplaats Risico’s

 

Mijn werf ligt stil. Blijft deze verzekerd ?
Ja ! Verschillende werven liggen stil gedurende een langere periode. Onze algemene voorwaarden voorzien nu reeds dat werven die stil liggen door weersomstandigheden, technische noodwendigheden of jaarlijkse verloven, blijvend verzekerd zijn.
Federale Verzekering blijft deze werven dus verzekeren, die direct of indirect stil liggen omwille van de maatregelen genomen door de overheid tegen de pandemie. Na een stil liggen van 6 maanden, willen we u toch vragen ons te waarschuwen.

En wat als de geplande duur van het werk wordt overschreden?
Deze gezondheidscrisis zal er ongetwijfeld voor zorgen dat de geplande duur, die werd opgenomen in het verzekeringscontract, voor sommige werven wordt overschreden. Federale Verzekering houdt rekening met deze overschrijdingen en zal deze werven automatisch verzekeren zonder bijpremie.

 

Autoverzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid en Omnium)

 

Waarborgt mijn autoverzekering thuisleveringen ?
Ja! De waarborg wordt tijdelijk en automatisch uitgebreid, zonder dat u ons dit voorafgaand moet meedelen, en dit voor thuisleveringen met personenvoertuigen of bestelwagens.

 

Betalingsmoeilijkheden voor uw volgende premie

Mijn activiteiten als zelfstandige of mijn bedrijfsactiviteiten (of van mijn vzw) liggen stil of werden tijdelijk vertraagd. En ik heb moeilijkheden om mijn verzekeringspremies te betalen. Zijn er betalingsfaciliteiten waar ik gebruik kan van maken? 

U kunt ons een mail sturen naar info@federale.be. We bekijken uw aanvraag om gebruik te maken van onze betalingsfaciliteiten met alle aandacht. 

Neemt u de volgende gegevens op in uw mail? Zo kunnen wij de aanvraag optimaal behandelen:

De verzekeringssector toont haar solidariteit met de bedrijven en zelfstandigen die zwaar te lijden hebben onder de crisis. Zoals vastgelegd in de sectorovereenkomst kunnen bedrijven onder bepaalde voorwaarden (verder) uitstel van betaling bekomen van hun verzekeringspremies voor een periode tot 30 juni 2021, voor zover dit uitstel de totale periode 9 maanden niet overschrijdt. Klik hier voor alle maatregelen die de verzekeringssector nam, voor uitstel van betaling voor de premies.

 

MIJN PARTICULIERE VERZEKERINGEN 


F-Bijstand (auto- en brandverzekeringen, bijstandsformules voor personen en voertuigen  F-Mobility – F-Mobility CT – F-Protection – F-Selection)

Kan ik nog steeds, zoals anders, rekenen op de dienstverlening door F-Bijstand, en dit op elk moment?
Ja! Je kan 24/7 02 509 0800 bellen.

Wat als mijn voertuig geïmmobiliseerd is door een panne (bijstandsformules voor personen en voertuigen) of door een ongeval (verzekering B.A. Auto of bijstandsformules voor personen en voertuigen)?
Bij een bijstandsaanvraag wegens pech of ongeval neemt onze partner Europ Assistance contact op met de desbetreffende garage om de toestand te checken: open, gesloten maar met permanentie, gesloten zonder permanentie.

  1. U kan uw voertuig bij u thuis laten afleveren indien u een eigen parkeerplaats heeft.
  2. Als u geen eigen parkeerplaats heeft of als u uw voertuig niet naar uw privéadres wil laten slepen, zullen wij het voertuig naar de parkeerplaats van de depannagedienst slepen.

In beide geval behoudt u uw recht op een 2e sleepbeurt (na de lockdownperiode) en op een vervangend voertuig indien uw contract dit voorziet.

Onze dienstverleners volgen de strenge regels na op het vlak van de sanitaire voorzorgen en u wordt overeenkomstig deze regels en voorschriften vervoerd (indien nodig per taxi).

Ik heb dringend bijstand nodig op mijn thuisadres. Kan dit nog?
Ja! Wat de dienstverlening thuis betreft,  worden interventies van dringende aard tot nu toe nog steeds verleend.

Ik onderschreef een bijstandsformule voor personen/voertuigen (F-Selection, F-Protection, of een andere). Ben ik nog steeds verzekerd wat ook de kleurcode (groen, oranje, rood) is op mijn vakantiebestemming.
Indien u nog moet vertrekken en de code voor uw vakantiebestemming is:

Indien u reeds ter plaatse bent en gearriveerd bent op uw vakantiebestemming, en de kleurcode verandert van groen of oranje naar rood (reizen is niet toegestaan), dan heeft uw vertrek te goeder trouw plaats gevonden aangezien reizen naar die regio toegelaten waren, en zal de reisbijstand kunnen worden ingeroepen. 

Wij vragen u sowieso te allen tijden te schikken naar de sanitaire voorzorgsmaatregelen.

Indien u op vakantiebestemming noodgedwongen in quarantaine moet blijven, zal u zich moeten schikken naar de ter plaatse geldende sanitaire regels.

Dit zullen wij als bijstandsverlener ook moeten doen, indien u ons contacteert wegens een ziekte of ziekenhuisopname. Onze bijstandsverlening moet gebeuren in overeenstemming met de gangbare protocollen en geldende sanitaire regels.

Medische kosten worden terugbetaald, of ze nu tijdens een quarantaine plaatsvinden of niet. De terugbetaling van andere kosten is niet voorzien.

De technische bijstand wordt in de mate van het mogelijke geboden, ook in oranje of rode zones, overeenkomstig de op die plek ingestelde sanitaire regels. Hetzelfde geldt voor de repatriëring van de geïmmobiliseerde personen. Indien er quarantaineverplichting is, zal die moeten nageleefd worden.


Hospitalisatieverzekering

 

Geniet ik nog van de pre- en postdekking bij een hospitalisatie? 
Hebt u een pre- en postdekking opgenomen in uw polis, dan kunnen wij u geruststellen. De verschillende bezoeken of medische onderzoeken die, omwille van de coronamaatregelen, niet kunnen plaatsvinden in de initiële pre- en postperiode van een hospitalisatie, zullen door onze partner vergoed worden.

Deze verlenging van de pre- en posthospitalisatieperiodes zal worden doorgetrokken tot de situatie genormaliseerd is. Onze partner zal de evolutie van de situatie omtrent het coronavirus op de voet volgen en zal u terug contacteren wanneer de normale pre- en posthospitalisatieperiodes opnieuw van toepassing zijn.

 

Betalingsmoeilijkheden voor uw volgende premie

 

Ik ben loontrekkende en ben technisch werkloos, of ik ben zelfstandige en werd gedwongen mijn activiteiten te onderbreken. Hierdoor heb ik moeilijkheden om mijn premies te betalen. Zijn er betalingsfaciliteiten waar ik gebruik kan van maken?

U kunt ons een mail sturen naar info@federale.be. We bekijken uw aanvraag om gebruik te maken van onze betalingsfaciliteiten met alle aandacht. 

Neemt u de volgende gegevens op in uw mail? Zo kunnen wij de aanvraag optimaal behandelen:

 

Betalingsmoeilijkheden voor het hypothecaire krediet en Schuldsaldo- en Brandverzekering

 

Ik heb moeilijkheden om mijn hypothecaire krediet terug te betalen. Kan ik gebruik maken van betalingsfaciliteiten? 

Ja, de financiële sector heeft beslist om de maatregelen die  particulieren ondersteunen, verder te zetten. U mag dus (opnieuw) in uw hoedanigheid van ontlener, een betaaluitstel van kapitaal en interesten voor uw woonkrediet vragen.

U moet wel bewijzen dat u financiële moeilijkheden hebt door de Covid19-crisis. Bewijsstukken (vb. een attest van uw werkgever, …) zijn aan ons te bezorgen.

De aanvraag om betaaluitstel te krijgen, kan u indienen tot 31 maart 2021.

Het betaaluitstel kan ten vroegste ingaan vanaf de vervaldatum januari 2021. Het geldt  voor een periode van  maximum 3 maanden. Het betaaluitstel van iemand die eind maart 2021 een aanvraag indient, loopt dus uiterlijk af op 30 juni 2021.

Als u in het kader van de Covid19-crisis al eerder van betaaluitstel genoot, weet dan dat de totale periode van het betaaluitstel maximaal 9 maanden kan bedragen.

Als u een schuldsaldo-verzekering bij Federale Verzekering heeft, kan u ook voor die premies betaaluitstel krijgen.  

U vindt hier de aanvraag om betaaluitstel aan te vragen. 

Ik heb mijn hypothecaire krediet bij een andere instelling afgesloten, maar mijn schuldsaldo wel bij Federale Verzekering. Kan ik de premies hiervoor ook uitstellen? 

Ja. U kunt de premiebetalingen voor uw schuldsaldo uitstellen voor dezelfde periode als waarvoor uw hypothecair krediet wordt uitgesteld. Ook hier kan een aanvraag tot 31 maart 2021 worden ingediend.  Wilt u de premiebetaling voor uw schuldsaldo uitstellen, dan moet u ons een attest van uw kredietverlener bezorgen dat aantoont dat de premiebetaling van uw hypothecaire krediet werd opgeschort.   

 

Verzekerd via onze partners

 

Ik ben verzekerd via één van de partners van Federale Verzekering. Waar kan ik alle info over mijn verzekeringen en de Covid-19 maatregelen vinden?

U heeft uw polis bij één van onze partners en hebt vragen over deze verzekering n.a.v. de door de overheid genomen maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19? U leest er meer over via deze links voor de volgende polissen:

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij