?
Hulp nodig?
Gaan

SFDR – Sustainable Finance Disclosure SFDRRegulation

Beleidslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s in de beleggingsbeslissingsprocedure en in beleggings- of verzekeringsadvies

Intro

 

Het geld van vandaag maakt de wereld van morgen. Vanuit die overtuiging zet Federale Verzekering in op een duurzaam beleggingsbeleid waarvan de grote lijnen hieronder uitgelegd worden. Noteer dat dit beleggingsbeleid zowel geldt voor haar Main Fund (dit is het grote geheel aan beleggingen die gedaan worden in het kader van de spaar- en beleggingsproducten van tak 21 en 26) alsook voor de fondsgekoppelde beleggingsverzekeringen (de zogeheten tak 23). Voor tak 23 wordt evenwel ook beroep gedaan op externe fondsbeheerders (zie verder (*)).

 

De beleidslijnen inzake duurzaam beleggen

 

Federale Verzekering gebruikt een dynamische checklist

Federale Verzekering maakt bewuste keuzes rond de impact die ze wil bereiken als ze geld belegt. Ze zal dan ook zeker geen bijdrage leveren aan het in stand houden van activiteiten die de veel klanten niet willen. Federale Verzekering hanteert een aantal principes op het vlak van milieu, maatschappij en goed bestuur. Aan de hand van eigen, dynamische checklist  beslist Federale Verzekering om in bepaalde activiteiten niet te investeren (zoals activiteiten die  bijdragen aan watervervuiling- en waterverspilling, aan de opwarming van het klimaat of aan het ondermijnen van de wereldvrede). De checklist geeft ook een aantal landen aan (wat voornamelijk van belang is voor overheidsobligaties) waarin niet geïnvesteerd wordt (zoals belastingparadijzen, landen die mensenrechten schenden en landen waarop ernstige internationale sancties van toepassing zijn).

 

Federale Verzekering laat zich inspireren door goede voorbeelden om te verduurzamen

Het Noors Pensioenfonds, het grootste pensioenfonds ter wereld, besliste in 2015 beslist om alle aandelen van bedrijven die minstens 30% van hun omzet uit steenkoolactiviteiten halen te verkopen. Daarnaast sluit dit fonds een hele reeks andere controversiële sectoren eveneens uit, op basis van de adviezen van de  Ethische Raad van de Noorse regering. Federale Verzekering laat zich inspireren door de politiek van dit fonds en de beslissingen die dit fonds neemt. 
Daarnaast volgt Federale Verzekering het duurzaamheidsinitiatief van de Verenigde Naties. Het Global Compact van de Verenigde Naties formuleert duurzaamheidsprincipes in het domein van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie. Deze principes worden toegepast bij de keuze van de bedrijven waarin belegd wordt.

 

Federale Verzekering monitort de ESG-risicorating van haar beleggingen

 

Federale Verzekering werkt samen met een onafhankelijke ESG-data-provider die know how op het vlak van ESG-analyse verstrekt en ook een ESG-score per bedrijf waarin belegd is toekent.
Er wordt een transitieperiode voorzien voor de bestaande posities in de beleggingsportefeuille die niet voldoen aan ESG-criteria. 

 

Federale Verzekering doet voor haar tak 23-beleggingsverzekeringen ook beroep op externe fondsbeheerders (*)

 

Wat de tak 23-beleggingsverzekering VITA Flex 44 betreft, beheert Federale Verzekering drie van de aangeboden fondsen zelf (FEDERALE – Euro Equities Growth; FEDERALE – Euro Bonds Opportunities en FEDERALE – Euro Real Estate Dynamic). Haar beleggingspecialisten hanteren daarbij de beleidslijnen die hiervoor werden uiteengezet. 
Daarnaast zijn de beleggingen van 6 andere fondsen in handen van externe fondsbeheerders  (FEDERALE – DNCA Invest Eurose – Flexible; FEDERALE – Invesco Balanced Risk Allocation Fund – Flexible; FEDERALE – Fidelity World – Equities; FEDERALE – Robeco Emerging Markets – Equities; FEDERALE – Schroder Global Climate Change – Equities en FEDERALE – Fidelity Euro Cash). Die volgen op zijn minst dezelfde beleidslijnen als Federale Verzekering. Via hun website kan meer informatie rond hun beleid opgepikt worden. Verwezen wordt naar de websites van:

 

Federale Verzekering stemt haar beloningsbeleid af op haar beleid inzake duurzaam beleggen

Het beloningsbeleid van Federale Verzekering en de toepassing ervan maken deel uit van haar risicobeheer. De principes van voorzichtigheid en doeltreffendheid die Federale Verzekering respecteert wanneer zij het geld van klanten belegt, trekt zij ook door in haar beloningsbeleid. Net zoals haar risicobeheer is het beloningsbeleid van Federale Verzekering erop gericht om het nemen van excessieve risico’s te vermijden wanneer zij het geld van klanten belegt, onder andere door haar beleidslijnen voor duurzaam beleggen na te leven.


Federale Verzekering en duurzaamheidsrisico’s (cf. Sustainable Finance Disclosure Regulation 2019/2088)

 

Omdat de definitie van duurzaamheidsrisco’s onduidelijk is, een breed spectrum aan risico’s omvat en de wetgeving vandaag geen instrumenten aanreikt om die risico’s te kwantificeren, kan en wenst Federale Verzekering voor haar ganse Main Fund en voor de fondsgekoppelde beleggingsverzekeringen geen toelichting te geven noch bij de manier waarop duurzaamheidsrisico’s in haar beleggingsbeslissingen geïntegreerd worden, noch bij de impact van die integratie op het rendement van de producten die door het eigen netwerk verkocht worden (1). Dit betekent evenwel niet dat duurzaamheidsrisico’s voor Federale Verzekering niet relevant zijn, zoals hiervoor wordt aangegeven. Federale Verzekering zal in de volgende jaren haar beleid meer aanscherpen. Verwacht mag worden dat tegen 2025 Federale Verzekering zoals dat heet “compliant is” terwijl hier zij hier en nu uitlegt waarom zij nog niet compliant is (“explain”) (2).

(1) Federale Verzekering biedt haar producten aan via persoonlijke adviseurs en via kantoren. Zij nemen in hun beleggings- en verzekeringsadvies duurzaamheidsrisico’s en de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking omdat zij de uitrol van Federale Verzekering met betrekking tot die punten volgen. 
(2) Federale Verzekering ontwikkelde het beleggingsproduct VDK Safe Life voor vdk bank. Dit product is een tak 21-verzekering die uitsluitend door het netwerk van vdk bank verkocht wordt. Omdat op basis van de ESG investeringspolitiek van Federale Verzekering kan aangetoond worden dat een groot deel van het Main Fund als ESG-promotor doorgaat, kreeg VDK Safe Life reeds de stempel van een ESG-product dat compliant is met art. 8 SFDR.

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij