?
Hulp nodig?
Gaan

Belangrijke contractuele informatie

Vita Pensioen

Federale Verzekering informeert - in overeenkomst met de bepalingen van de algemene voorwaarden - de verzekeringsnemers bij de aanpassing van de toegepaste gegarandeerde intrestvoet op de overeenkomsten Vita Pensioen. Deze aanpassing treedt in werking vanaf 1 januari 2017.

De nieuwe gegarandeerde intrestvoet wordt vastgesteld op 1,25%.

Vita VAPZ

Federale Verzekering informeert - in overeenkomst met artikel 6 van de algemene voorwaarden - de aangeslotenen bij de aanpassing van de toegepaste gegarandeerde intrestvoet op de overeenkomsten Vita VAPZ. Deze aanpassing treedt in werking vanaf 1 januari 2017.

De nieuwe gegarandeerde intrestvoet wordt vastgesteld op 1,25%.

F-Manager VIP

Federale Verzekering informeert - in overeenkomst met artikel 1 (Begrippenlijst – Reserve leven) van de algemene bepalingen - de inrichters en de aangeslotenen bij de aanpassing van de toegepaste gegarandeerde intrestvoet op de overeenkomsten F-Manager VIP. Deze aanpassing treedt in werking vanaf 1 januari 2017.

De nieuwe gegarandeerde intrestvoet wordt vastgesteld op 1,25%.

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan