Federale Verzekering
Home Sitemap Jobs Contact Uw Adviseur/Kantoor  FR NL
Aanvraag offerte
Praktische informatie
Print Mijn Federale

Privacy- en cookiebeleid

PRIVACYBELEID FEDERALE VERZEKERING

 

Hoe gebruikt Federale Verzekering uw gegevens?


Technische en organisatorische maatregelen werden door Federale Verzekering genomen teneinde de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw gegevens te garanderen in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


De meegedeelde persoonsgegevens worden door Federale Verzekering, de verantwoordelijke voor de verwerking, verwerkt met het oog op: het evalueren van de risico’s, het beheer van de commerciële relatie, het beheer van de verzekeringsovereenkomsten, het schadebeheer, de uitvoering van de prestaties, het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, het opvolgen van de portefeuille en het voorkomen of ontdekken van fraude.

 

Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens gecommuniceerd worden aan ondernemingen die deel uitmaken van de groep Federale Verzekering, aan ondernemingen die als dienstverlener optreden voor rekening van  Federale Verzekering of aan derden in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting. Deze gegevens kunnen in geen geval buiten de Europese Unie worden bewaard. De toegang tot uw gegevens is beperkt tot de personen die deze in het kader van de uitoefening van hun beroepstaken nodig hebben.


U heeft een recht tot inzage en verbetering van de verzamelde informatie

U kan de gegevens opvragen die aangaande uw persoon verwerkt worden, of desgewenst eventueel onjuiste, onvolledige, of niet relevante gegevens betreffende uw persoon laten verbeteren door een verzoek hiertoe naar het hieronder vermelde adres van Federale Verzekering of een e-mail naar privacy@federale.be te sturen. Dit verzoek dient steeds vergezeld te worden van een kopie van uw identiteitskaart om te vermijden dat wij uw gegevens verkeerdelijk aan derden meedelen.


U heeft een recht tot verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing

U heeft het recht u op eenvoudig verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door u te wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking bij het hieronder vermelde adres van Federale Verzekering of via een e-mail naar privacy@federale.be.

 

Gebruik van cookies

Cookies bestaan uit kleine bestanden (meestal in tekstformaat) die worden aangemaakt door een programma op de server van Federale Verzekering en die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer.
Bij uw bezoek aan onze website houdt Federale Verzekering tijdelijk bepaalde instellingen bij onder de vorm van cookies om de websitebezoeker als volgt een betere dienstverlening te bieden:

Functionele cookies

Indien u voor de eerste maal inlogt op onze website, wordt uw taalkeuze en enkele  andere navigatiehulpmiddelen op de website vastgelegd in een cookie. Dergelijke cookies worden gedurende maximaal een jaar bijgehouden vanaf het laatste moment dat u onze website bezoekt en hebben enkel tot doel de raadpleging van de site te vergemakkelijken en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.

Cookies voor marketing-analyse

Ten behoeve van de voortdurende verbetering van onze marketingcommunicatie maakt Federale Verzekering tevens  gebruik van een analysesoftware. Dit stelt Federale Verzekering in staat het online-gedrag van bezoekers in kaart te brengen en analyses uit te voeren om onze website, diensten en producten te verbeteren. De cookies worden niet langer bewaard dan vereist voor het bereiken van de hiervoor vermelde doeleinden.


De informatie die deze cookies genereren kunnen door ons gekoppeld worden aan de informatie die mogelijkerwijze reeds in onze database aanwezig is doch zal nooit met derden worden gedeeld.

 

Volledigheidshalve wijzen wij u op de mogelijkheid om op uw computer cookies te weigeren of na elke raadpleging van de Federale Verzekering -website de cookies op uw computer te verwijderen.

 

Aanpassingen van het privacybeleid

Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u de informatie die wij u hebben uiteengezet in dit privacybeleid.
Als Federale Verzekering haar privacybeleid zou aanpassen, dan zetten wij deze aanpassingen op deze pagina zodat u altijd op de hoogte bent.


Hoe Federale Verzekering contacteren?


Indien u vragen of eventuele inlichtingen wil bekomen omtrent het privacybeleid van Federale Verzekering, kan u ons als volgt contacteren:
Maatschappelijke zetel:
Stoofstraat 12 - 1000 Brussel
Tel.: 02/509.04.11
Fax: 02/509.04.00
E-mail: privacy@federale.be

Voor bijkomende inlichtingen

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
http://www.privacycommission.be
commission@privacycommission.be

Deze site maakt gebruik van cookies om u de meest relevante content aan te bieden, uw surfervaring te vereenvoudigen en om onze website, diensten en producten permanent te verbeteren. Meer info.