Federale Verzekering
Home Sitemap Jobs Contact Uw Adviseur/Kantoor FR NL
Print Mijn Federale

Verzekering Alle Bouwplaats Risico’s (ABR)

TRCSteeds vaker wordt in de lastenboeken voor bouwwerken de verplichting opgenomen om een verzekering Alle Bouwplaats Risico's (ABR) af te sluiten.
Gezien de vele ongevallen die op een bouwplaats kunnen voorvallen, is dit niet verwonderlijk. Het is van fundamenteel  belang om een volledige waarborg te hebben, die in de behoeften van alle betrokken partijen voorziet: de bouwheer, de aannemer, de onderaannemers, de ingenieurs-adviseurs en de architecten.
 
Gesterkt door 100 jaar ervaring, raden wij u de verzekering Alle Bouwplaats Risico's (ABR) aan. Ze voldoet duidelijk aan die specifieke nood aan bescherming.
 

Voor gericht en professioneel advies kan u steeds terecht bij de Adviseurs en Kantoorhouders van Federale Verzekering.

 

Waarom zo'n verzekering afsluiten?

De verzekering Alle Bouwplaats Risico's (ABR) zorgt voor een essentiële en onmisbare dekking voor de bouwonderneming. Vergeet immers niet dat de aannemer tijdens de werkzaamheden, en dit tot aan de oplevering, volledig verantwoordelijk is voor alle schade aan de bouwplaats, ongeacht de oorzaak.

 

Wie sluit de verzekering af?

 • De hoofdaannemer, ten voordele van zichzelf en zijn onderaannemers
 • De architecten en de ingenieurs-adviseurs
 • De bouwheer of de bouwpromotor

 

Welke eigendommen en goederen zijn verzekerd?

De polis Alle Bouwplaats Risico's (ABR) waarborgt:

 • het verlies, de vernieling of de beschadiging aan de gebouwen in opbouw, en van de materialen geleverd op 
  de bouwplaats
 • de schade aan installaties en belangrijke technische uitrustingen (zoals sanitaire installaties, centrale verwarming, ...)
 • de tijdelijke installaties en de werktuigen op de bouwplaats
 • de bestaande eigendommen (te verhogen of uit te breiden gebouwen, alsook de gebouwen die schade oplopen door de werkzaamheden)

 

Welke risico's worden gedekt?

Federale Verzekering biedt u een drievoudige waarborg:

 • De financiële vergoeding van de materiële schade aan de verzekerde eigendommen en goederen, ongeacht de oorzaak (diefstal, schade door weersomstandigheden, brand, ...), zelfs fouten van de verzekerden worden vergoed
 • De burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden, wanneer naburige gebouwen schade oplopen door verkeerd uitgevoerde werken
 • Burenhinder, waarmee eventuele schade aan naburige gebouwen bedoeld wordt, die voortspruit uit de werkzaamheden, zelfs al zijn die correct uitgevoerd

Duurtijd van de waarborg?

Vanaf het begin van de werkzaamheden, tot de voorlopige oplevering van een deel of het geheel van het bouwwerk.


Federale Verzekering biedt u altijd MEER... haar polis Alle Bouwplaats Risico's (ABR) dus ook!

 • Meer waardevol advies... u krijgt van onze ingenieurs-adviseurs belangrijke informatie over de bouwtechnieken, wat u later heel wat ongemakken kan besparen
 • Ruimere waarborgen... u kan de waarborgen van het contract uitbreiden tot in de onderhoudsperiode (één of twee jaar na de voorlopige oplevering)
 • Maatwerk... de premie van uw contract wordt berekend volgens de karakteristieken van uw bouwplaats (duurtijd, geïnvesteerd bedrag, bodemgesteldheid, ...)

 

Abonnementsformule

Vollediger... in plaats van een Verzekering Alle Risico's Bouwplaats af te sluiten kan u opteren voor een Verzekering Alle Risico's Abonnement,  waardoor AL uw bouwplaatsen van 1 januari tot 31 december gedekt worden

 

Een waardevolle tip...

 • Niet alleen uzelf als hoofdaannemer, maar ook uw onderaannemers kunnen geconfronteerd worden met een ongeval, een nalatigheid, of zelfs met externe factoren die schade veroorzaken.
 • Ook een architect of ingenieur-adviseur kan aansprakelijk gesteld worden voor schade.

 

Daarom is het aanbevolen om, ook wanneer het lastenboek er geen voorziet, een Verzekering Alle Bouwplaats Risico's (ABR) af te sluiten die alle betrokken partijen dekt, die actief zijn op de werf.