Federale Verzekering
Home Sitemap Jobs Contact Uw Adviseur/Kantoor FR NL
Print Mijn Federale

Verzekering Alle Bouwplaats Risico’s (ABR)

TRCAlle werven houden veel risico’s in.

 

De verzekering Alle Bouwplaats Risico's is noodzakelijk voor de aannemer die verantwoordelijk is voor de bouwwerf tot de voorlopige oplevering.
 
Voor gericht en professioneel advies kan u steeds terecht bij de Adviseurs en Kantoorhouders van Federale Verzekering.

 

 

bouton_trc

 

Welke risico's worden verzekerd?

De verzekering Alle Bouwplaats Risico's biedt een dubbele bescherming:

 • schade aan de verzekerde goederen (basiswaarborg)
 • aansprakelijkheid met of zonder fout (optionele waarborg)

 

Basisbescherming: schade aan de verzekerde goederen

Alle schade aan of verlies van de verzekerde goederen worden verzekerd, wat ook

 • de oorzaak is (diefstal, weeromstandigheden, brand, fout van de verzekerde...)
 • de manier is waarop het gebeurd is

De vergoeding betreft de kosten voor het vervangen, herstellen en/of wederopbouwen van de verzekerde goederen.

 

Welke goederen zijn verzekerd?

 • het eigenlijke bouwwerk (woonhuis, brug, ziekenhuis...)
 • de materialen en bouwelementen die geïntegreerd moeten worden: sanitaire installaties, centrale verwarming, liften...
 • de tijdelijke installaties: die essentieel zijn voor de organisatie van en toegang tot uw werf of voor de stabilisering van de bouwwerken
 • de werfketen (containers...), werktuigen en materiaal (stellingen, steunbalken...), werfvoertuigen en -machines (facultatieve waargborg)
 • de bestaande goederen: onroerend goed van de bouwheer dat bevindt zich op de werf of eraan grenst (facultatieve waarborg)

 

Optionele bescherming: aansprakelijkheid met en zonder fout

De burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden en burenhinder kunnen verzekerd worden.

 

Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden met fout

Veroorzaakt de verzekerde bij werken waarvoor hij verzekerd is schade aan derden, dan vergoedt het contract de schadeloosstelling wanneer hij aansprakelijk is.

 

Burenhinder (aansprakelijkheid zonder fout)

Soms zijn er specifieke funderingsmethodes of andere complexe handelingen nodig voor een bouwproject. Zelfs als de werken volgens de regels van de kunst gebeuren kunnen buren meer overlast dan gewoonlijk ondervinden. Dat kan gaan van kleine problemen tot het verzakken van gemeenschappelijke muren. Met de waarborg burenhinder zijn de aannemer en de bouwheer ook in dat geval gerust. 

 

Wie kan de verzekering afsluiten?

 • in de meeste gevallen, de aannemer
 • de bouwheer

 

Wie kan verzekerd worden?

 • de aannemer, de onderaannemers of nevenaannemers
 • de bouwheer
 • de architecten en raadgevende ingenieurs

 

Duurtijd van de waarborg?

Vanaf het begin van de werkzaamheden, tot de voorlopige oplevering van een deel of het geheel van het bouwwerk.


Federale Verzekering biedt u altijd MEER... haar polis Alle Bouwplaats Risico's (ABR) ook!

 • Meer waardevol advies! U krijgt van onze ingenieurs-adviseurs belangrijke informatie over de bouwtechnieken
 • Ruimere waarborgen! U kunt de waarborgen van het contract uitbreiden tot in de onderhoudsperiode (één of twee jaar na de voorlopige oplevering)
 • Maatwerk! De premie van uw contract wordt berekend volgens de karakteristieken van uw bouwplaats (duurtijd, geïnvesteerd bedrag, bodemgesteldheid, ...)

 

Abonnementsformule

In plaats van een verzekering Alle Risico's Bouwplaats af te sluiten opteert u voor een verzekering Alle Risico's Abonnement,  waardoor AL uw bouwplaatsen van het jaar. U bent, vanaf 1 januari tot en met 31 december, optimaal beschermd tegen elke negatieve verrassing. Een geruststellende gedachte

 

Deze site maakt gebruik van cookies om u de meest relevante content aan te bieden, uw surfervaring te vereenvoudigen en om onze website, diensten en producten permanent te verbeteren. Meer info.